سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آن که گناه بر او دست یافت روى پیروزى ندید ، و آن که بدى بر وى چیره گشت مغلوب گردید . [نهج البلاغه]